نویسنده = مرتضی سامتی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR

دوره 10، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 53-73

جابر اکبری؛ صادق بختیاری؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر


2. تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 51-72

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


3. اثرات صرفه‌های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 17-36

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


4. تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال: مطالعه موردی ضربات پنالتی

دوره 5، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 47-66

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ کامران کسرایی