نویسنده = شهرام فتاحی
تعداد مقالات: 4
1. اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)

دوره 13، شماره 45، بهار 1398، صفحه 1-17

طاهره نوروزی فر؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


3. تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 23-44

علی فلاحتی؛ شهرام فتاحی؛ یونس گلی؛ سمیه گلی


4. بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 37-51

کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی؛ محمد سعید ذبیحی دان؛ معصومه هادی زادگان