نویسنده = محمد نبی شهیکی تاش
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ساختار بازار سپرده‌های بانکی در ایران

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 61-81

محمد نبی شهیکی تاش؛ کامران محمودپور


2. محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصار صنایع ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 71-89

محمد نبی شهیکی تاش؛ علی نوروزی


3. بررسی قاعده‌ی سرانگشتی مصرف با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 53-65

رضا روشن؛ مصیب پهلوانی؛ محمد نبی شهیکی تاش


4. سنجش رفاه استان‌های ایران: رهیافت تابع رفاه غیرپارتویی و تجزیه‌پذیر نسبت به جمعیت

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 31-46

محمد نبی شهیکی تاش؛ مجتبی شهیکی تاش؛ الهام شیوایی