نویسنده = سیده فاطمه فقیدیان
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش‌بینی خاکستری

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 91-114

حبیب اله جوانمرد؛ سیده فاطمه فقیدیان