نویسنده = محسن مهرآرا
تعداد مقالات: 6
2. نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه

دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 99-118

محمد حسین فاتحی دابانلو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ محسن مهرآرا


3. تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-22

محسن مهرآرا؛ سید محمد حسین فاطمی


4. بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی

دوره 9، شماره 29، بهار 1394، صفحه 43-62

محسن مهرآرا؛ احسان محمدیان نیکپی


5. عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 21-37

محسن مهرآرا؛ مهدی مهران فر


6. بررسی رابطه میان رشد مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

دوره 5، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 69-90

محسن مهرآرا؛ راضیه فرمهینی فراهانی؛ آیت حسن زاده