نویسنده = یزدان نقدی
تعداد مقالات: 2
2. اثرات گسترش فناوری نانو تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 85-99

یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ نیکی محسنی فخر؛ هادی پرهیزی گشتی