نویسنده = امیر غلام ابری
تعداد مقالات: 6
1. کارایی زنجیرۀ تأمین چهار مرحله‌ای در حضور عوامل غیرقابل کنترل، نامطلوب و منفی با استفاده از مدل SBM در DEA شبکه‌ای

دوره 14، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 73-98

10.30495/eco.2020.1899015.2357

مهدی شجاع؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ امیر غلام ابری؛ علیرضا رشیدی کمیجان


2. بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 45-68

ابراهیم نیک نقش؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ محمد مهدی موحدی


3. محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای)

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 73-100

محمد حسین درویش متولی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری


4. ارزیابی عملکرد خانه‌های بهداشت شهرستان فیروزکوه با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 53-69

نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ نیلوفر خلیلی


6. ارائه مدل مناسب جهت سنجش عملکرد کیفی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دوره 5، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 97-122

محمد حسین درویش متولی؛ امیر غلام ابری؛ محمود درویش متولی