نویسنده = زهرا(میلا) علمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر شکست‏های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران

دوره 8، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 57-73

زهرا(میلا) علمی؛ اسمعیل ابونوری؛ سعید راسخی؛ محمد مهدی شهرازی