نویسنده = وحید مهربانی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه اقتصادی ازدواج بهینه

دوره 10، شماره 33، بهار 1395، صفحه 49-66

وحید مهربانی