نویسنده = میرحسین موسوی
تعداد مقالات: 5
1. حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 41-64

محمود محمودزاده؛ میرحسین موسوی؛ فرزاد پاک نهاد


2. تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تهران

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 103-127

میرحسین موسوی؛ حسین درودیان


3. تاثیر سیاست‌های زیست ‌محیطی بر ارزش افزوده بخش حمل ‌و نقل

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 17-34

میرحسین موسوی؛ قادر صفرزاده


4. هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 41-58

میرحسین موسوی؛ زهرا مستعانی


5. تاثیر تعمیق بازارهای مالی بر رفتار بازار بورس اوراق بهادارایران

دوره 5، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 21-39

میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت پور