نویسنده = سید کمیل طیبی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 1-25

سمانه مقدس فر؛ سید کمیل طیبی؛ علیمراد شریفی


2. ‌اثرات ‌یکپارچگی‌منطقه‌ای و جهانی ‌برسرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 109-123

سید کمیل طیبی؛ بتول رفعت؛ الهام ناقلی؛ بهروز صادقی عمروآبادی