نویسنده = بهروز صادقی عمروآبادی
تعداد مقالات: 1
1. ‌اثرات ‌یکپارچگی‌منطقه‌ای و جهانی ‌برسرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 109-123

سید کمیل طیبی؛ بتول رفعت؛ الهام ناقلی؛ بهروز صادقی عمروآبادی