نویسنده = اقلیم تمری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی طرح اسقاط خودروهای فرسوده با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 83-102

حسین صادقی؛ اقلیم تمری