نویسنده = حسین اصغرپور
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی بر بازدهی بانک‌های خصوصی و دولتی ایران

دوره 14، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 119-136

10.30495/eco.2021.1903422.2386

سید مرتضی جلال زاده آذر؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور


2. ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 1-23

الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی


3. درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 77-100

مانا مصباحی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت؛ سید علیرضا کازرونی؛ فیروز فلاحی


4. تحلیل تجربی رابطه بین آلودگی هوا و هزینه‌های عمومی سلامت: رویکرد داده‌های تابلویی پویا

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 43-60

مریم فتاحی؛ عباس عصاری؛ حسین صادقی؛ حسین اصغرپور


7. تأثیر مصرف فرآورده‌های نفتی بر رشد اقتصادی در استان های کشور

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 25-44

کیومرث شهبازی؛ حسین اصغرپور؛ کریم محرم زاده