نویسنده = پروانه سلاطین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 129-146

سعیده کریم زادگان؛ پروانه سلاطین