نویسنده = محمد حسین درویش متولی
تعداد مقالات: 3
1. محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای)

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 73-100

محمد حسین درویش متولی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری


3. ارائه مدل مناسب جهت سنجش عملکرد کیفی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دوره 5، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 97-122

محمد حسین درویش متولی؛ امیر غلام ابری؛ محمود درویش متولی