نویسنده = حسین صادقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تجربی رابطه بین آلودگی هوا و هزینه‌های عمومی سلامت: رویکرد داده‌های تابلویی پویا

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 43-60

مریم فتاحی؛ عباس عصاری؛ حسین صادقی؛ حسین اصغرپور


2. بررسی طرح اسقاط خودروهای فرسوده با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 83-102

حسین صادقی؛ اقلیم تمری