نویسنده = احمد جعفری صمیمی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 95-113

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


2. کاربرد روش‌های نیمه پارامتریک و موجک‌ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 15-30

احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد


3. یکپارچگی تجاری، تخصص‌گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 1-19

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سمیه صادقی