نویسنده = احمد جعفری صمیمی
تعداد مقالات: 6
1. آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی شناسی سیستمی

دوره 15، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 25-52

10.30495/eco.2021.1926550.2501

فاطمه خانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ محمد علی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان


2. برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور

دوره 15، شماره 53، بهار 1400، صفحه 1-24

10.30495/eco.2021.1929050.2513

حسین حیدری؛ اسمعیل ابونوری؛ احمد جعفری صمیمی؛ یونس نادمی


3. تحلیل رفتار غیرخطی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-20

محسن نصرتیان نسب؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان


4. کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 95-113

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


5. کاربرد روش‌های نیمه پارامتریک و موجک‌ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 15-30

احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد


6. یکپارچگی تجاری، تخصص‌گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 1-19

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سمیه صادقی