نویسنده = اسمعیل ابونوری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 51-77

شکوفه ناقلی؛ مجید مداح؛ اسمعیل ابونوری


2. ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 1-23

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی