نویسنده = پرویز محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. اثر ورزشگاه‌ها و تیم‌های حرفه‌ای بر درآمد افراد در ایران

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 87-102

پرویز محمدزاده؛ فرهاد عزیزی


2. تخمین قیمت هدانیک ساختمانهای مسکونی در شهر تبریز: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 21-38

پرویز محمدزاده؛ مسعود منصوری؛ بابک کوهی لیلان