نویسنده = شهریار نصابیان
تعداد مقالات: 3
1. تاثیرپذیری قیمت‌های منطقه‌ای گاز از قیمت‌های نفت خام در بازار جهانی (رهیافت تصحیح خطای برداری)

دوره 14، شماره 49، بهار 1399، صفحه 89-110

10.30495/eco.2020.674205

علی عقیلی مقدم؛ ابراهیم عباسی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده


2. عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 115-130

مهسا لبابی میرقوامی؛ شهریار نصابیان؛ سعید یزدانی