نویسنده = شهریار نصابیان
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 115-130

مهسا لبابی میرقوامی؛ شهریار نصابیان؛ سعید یزدانی