نویسنده = سارا معصوم زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 161-178

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن؛ مجتبی محمدنژادی


2. بررسی همگرایی صنعتی در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (SDM)

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 157-176

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن؛ مرتضی سیاره