نویسنده = ام البنین جلالی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی آزمایشگاهی اثر هوش اخلاقی بر سواری رایگان: رهیافت بازی پویا با اطلاعات کامل

دوره 12، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 1-22

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی