نویسنده = مجتبی یوسفی دیندارلو
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد مدل‌های خطی وغیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

دوره 7، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 83-99

محمد رضایی پور؛ مهدی ذوالفقاری؛ مجتبی یوسفی دیندارلو؛ ابوالفضل نجارزاده