نویسنده = محمود یحیی زاده فر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برنامه‌های تشویقی و کمک‌های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی

دوره 7، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 121-135

حسن عظیمی؛ محمود یحیی زاده فر