نویسنده = جاوید بهرامی
تعداد مقالات: 2
1. یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه‌ی بازار مسکن تهران

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 51-68

حبیب مروت؛ جاوید بهرامی