نویسنده = آناهیتا نظری گوران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بیزی مدل‌های پروبیت فضایی در بررسی پذیرش رقم پربازده گندم

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 69-83

آناهیتا نظری گوران؛ ولی بریم نژاد