نویسنده = سید یحیی ابطحی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چرخش رژیم در بازده بازاراوراق بهادار ایران

دوره 6، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 41-56

سید یحیی ابطحی؛ حامد نیک فطرت