نویسنده = اعظم مرادی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی جایگاه پتروشیمی در اقتصاد ایران با استفاده از بردارهای ویژه

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 21-39

علی اصغر اسفندیاری؛ اعظم مرادی