نویسنده = سمانه عشرتی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری آثار زیست محیطی فعالیت‌های اقتصادی در ایران با رویکرد جدول داده-ستاده

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 45-64

زهرا نصراللهی؛ زهره احمدی؛ سمانه عشرتی