نویسنده = معصومه نعمت پور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تعمیق بازارهای مالی بر رفتار بازار بورس اوراق بهادارایران

دوره 5، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 21-39

میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت پور