نویسنده = سارا مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 133-159

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی