نویسنده = امید شریفی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران

دوره 10، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 101-123

سعید عیسی زاده؛ حبیب مروت؛ امید شریفی