نویسنده = غلامعلی حاجی
تعداد مقالات: 1
1. آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران

دوره 12، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 25-46

هدی جعفری؛ عباس نجفی زاده؛ اسماعیل صفرزاده؛ غلامعلی حاجی