نویسنده = هادی غفاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 12، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 119-136

فاطمه اسمعیل نیا بالاگتابی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری


2. سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 1-27

مهدی مرادی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ جهانگیر بیابانی؛ هادی غفاری