نویسنده = اصغر ابوالحسنی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 115-136

علی اصغر موحد؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ یگانه موسوی جهرمی


2. درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌

دوره 10، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 47-70

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم آثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ جهانگیر بیابانی