نویسنده = جهانگیر بیابانی
تعداد مقالات: 1
1. درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌

دوره 10، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 47-70

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم آثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ جهانگیر بیابانی