نویسنده = مجید مداح
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 51-77

شکوفه ناقلی؛ مجید مداح؛ اسمعیل ابونوری