نویسنده = حسین ملتفت
تعداد مقالات: 1
1. اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 85-109

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت