نویسنده = سمانه خاتمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظریه بازی تکاملی ایران و عربستان در چارچوب الگوریتم ژنتیک

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 29-56

سمانه خاتمی؛ علیرضا شکیبایی