نویسنده = خلیل حیدری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 111-135

مهدی رضایی؛ خلیل حیدری؛ پریسا یعقوبی


2. اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 45-62

فرهاد خداداد کاشی؛ جعفر عبادی؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ خلیل حیدری