نویسنده = امیر منصور طهرانچیان
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

دوره 14، شماره 49، بهار 1399، صفحه 73-88

10.30495/eco.2020.672516

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


2. تحلیل رفتار غیرخطی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-20

محسن نصرتیان نسب؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان