نویسنده = زهره حاجیها
تعداد مقالات: 1
1. مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه‌گذاران

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 137-155

محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها؛ نفیسه تقی زاده