نویسنده = امید امینی دره وزان
تعداد مقالات: 1
1. اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 27-52

سعید صمدی؛ علی سرخوش سرا؛ امید امینی دره وزان