نویسنده = سید حامد حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ویژگی‌های فردی و انگیزه‌های رفتاری انجام فعالیت خیریه با رویکرد اقتصادی

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 145-170

سید حامد حسینی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید سعید ملک الساداتی