کلیدواژه‌ها = E52
تعداد مقالات: 2
1. اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

دوره 14، شماره 49، بهار 1399، صفحه 73-88

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی