کلیدواژه‌ها = فساد اقتصادی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 37-51

محمدعلی متفکر آزاد؛ زینب جامه شورانی؛ زینب حیدری داد


2. تبیین اثر کیفیت نهادی برفساد اقتصاد: رهیافت لیزرل

دوره 4، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 19-38

ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد ُصادقی