کلیدواژه‌ها = استان‌های ایران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 161-178

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن؛ مجتبی محمدنژادی


2. تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 133-159

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی


3. اثرات صرفه‌های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 17-36

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر