کلیدواژه‌ها = D63
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی تاثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 1-26

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


2. ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 1-23

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی


3. اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 91-109

احمد اسدزاده؛ زهرا جلیلی


4. بررسی اثر تغییر قیمت‌ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری

دوره 9، شماره 29، بهار 1394، صفحه 25-42

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ علی شهابی


5. مدلسازی توزیع درآمد برای ایران: مقایسه الگوی داگوم با چند مدل منتخب

دوره 8، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 1-20

صادق بختیاری؛ سجاد محموداوغلی