کلیدواژه‌ها = C23
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 129-146

سعیده کریم زادگان؛ پروانه سلاطین


2. بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی

دوره 9، شماره 29، بهار 1394، صفحه 43-62

محسن مهرآرا؛ احسان محمدیان نیکپی


4. تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 37-51

محمدعلی متفکر آزاد؛ زینب جامه شورانی؛ زینب حیدری داد